Permanent Makeup Remower

Är du missnöjd med din permanent makeup el behöver ha hjälp men att ändra färg el form så går det att

få hjälp med det genom permanent makeup remower. obs detta är ej en laserbehandling.